Post de Poliţie Afumaţi

Şef post poliţie - Agent şef  principal de poliție CAMBURU DĂNUȚ

Tel/Fax : 021.315.86.63