Compartiment Juridic

a. Organizeaza împreuna cu compartimentele de specialitate, studierea temeinica a legilor si altor acte normative, imediat dupa publicarea acestora de catre personalul care are atributii în aplicarea prevederilor legale ;


b. Avizeaza si participa la negocierea de conventii, acorduri si întelegeri internationale, derulate de I.P.J. Ilfov ori în legatura cu domeniul de activitate al Politiei Române ;


c. Formuleaza proiectele raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale interne sau internationale adresate I.P.J. Ilfov si repartizate de conducere spre solutionare ;


d. Analizeaza influentele asupra patrimoniului aflat în administrarea I.P.J. Ilfov, rezultate din solutionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea ;


e. Indeplineste orice alte atributii cu caracter juridic, prevazute de lege sau dispuse de conducerea I.P.J. Ilfov, I.G.P.R., Directia Juridica din cadrul M.A.I., potrivit competentelor.

 

E-mail: juridic@if.politiaromana.ro