Compartimentul Analiză și Prevenirea Criminalității

 

 

 

     Prevenirea criminalităţii constituie, alături de combaterea acesteia, unul din atributele esenţiale ale activităţii Poliţiei Române care contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor şi ale comunităţii, a proprietăţii private şi publice precum şi la apărarea ordinii publice.

Activitatea de prevenire a criminalităţii, reprezintă ansamblul măsurilor menite să reducă ori să contribuie la reducerea criminalităţii, a prejudiciilor cauzate de aceasta şi a sentimentului de insecuritate al cetăţenilor.

    Atribuţiile Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

  • Analizează etiologia criminalităţii şi a formelor sale de manifestare.
  • Efectuează studii şi analize periodice asupra tendinţelor criminalităţii, acţiunilor şi eficienţei măsurilor preventive.
  • Elaborează şi implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii care abordează diverse genuri de infracţiuni.
  • Realizează, în colaborare cu direcţiile de profil din poliţie, instituţii guvernamentale şi organizaţii nonguvernamentale proiecte secvenţiale de prevenire pe diverse domenii de interes.

 

E-mail: prevenire@if.politiaromana.ro