Compartimentul Psihologie

 

a. Evaluare si asistenta psihologica primara la nivelul I.P.J. Ilfov în vederea cunoasterii caracteristicilor psihice si compatibilitatii cu posturile pe care le ocupa ;


b. Realizeaza, la solicitarea conducerii I.P.J. Ilfov, autoritatilor competente sau din proprie initiativa, cercetari si analize cu privire la dimensiunile, procesele si fenomenele organizationale în vederea fundamentarii actului decizional managerial.

 

E-mail: psihologic@if.politiaromana.ro