Compartimentul Structura de Securitate

 

a. Urmareste punerea în aplicare si verifica respectarea prevederilor legale în domeniul securitatii si protectiei informatiilor clasificate;
b. Coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
c.  Monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
d.  Organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
e.  Efectueaza, cu aprobarea conducerii Inspectoratului, activitati de îndrumare, sprijin si control pe linia modului de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate la nivelul tuturor subunitatilor Inspectoratului;
f.  Participa la cercetarea incidentelor de securitate semnalate la nivelul Inspectoratului împreuna cu lucratori anume desemnati;
g. Asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de acces la informatii clasificate pentru personalul unitatii;
h. Actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces;
i.  Intocmeste si actualizeaza listele cu informatii clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de clasificare;
j.  Prezinta conducerii Inspectoratului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
k. Monitorizeaza permanent toate aspectele de securitate specifice sistemelor informatice si de comunicatii;
l. Actualizeaza si tine evidenta tuturor utilizatorilor autorizati;
m. Verifica modul de executare a întretinerii si actualizarii software-ului pentru a nu se periclita securitatea sistemului;
n.  Ia masuri tehnice si organizatorice pentru protectia mediilor de stocare a informatiilor fata de câmpurile electromagnetice si accesul neautorizat la informatiile clasificate;
o.  Executa controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informatiilor la nivelul subunitatilor;
p.  Asigura pastrarea si consultarea documentatiei si a datelor de evidenta si control, referitoare la securitate;
r.  Informeaza functionarul de securitate si respectiv conducerea Inspectoratului despre orice vulnerabilitati si încalcari ale masurilor de securitate;

 

E-mail: securitate@if.politiaromana.ro