Serviciul Cabinet

 

Serviciul Cabinet are urmatoarele atributii principale:

a. Organizeaza si realizeaza sistemul de primire, centralizare si prelucrare a datelor si informatiilor referitoare la situatia operativa si formuleaza concluzii si propuneri privind masurile ce se impun a fi intreprinse;

b. Elaboreaza si tine la zi documentele operative necesare organizarii si desfasurarii activitatilor de comanda;

c. Elaboreaza planuri cuprinzand conceptia misiunilor si modul de interventie al serviciilor si formatiunilor de politie subordonate, pe variante si ipoteze, pentru executarea unor actiuni de amploare, participand la coordonarea celor mai importante dintre acestea;

d. Prezinta conducerii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov propuneri pentru perfectionarea structurii organizatorice si dotarii serviciilor si formatiunilor de politie, urmarind folosirea efectivelor si mijloacelor tehnico-materiale in raport cu cerintele situatiei operative;

e. Pregateste documentele de mobilizare, in conformitate cu ordinele date pe aceasta linie;

f. Verifica aplicabilitatea planurilor de actiune si de interventie in situatii deosebite si capacitatea operativa a formatiunilor de politie;

g. Efectueaza studii criminologice si generalizeaza, prin materialele de specialitate, experienta pozitiva in exercitarea actului de comanda;

h. Organizeaza activitatile punctului de comanda operativ, indruma si controleaza modul de executare a serviciului de zi si asigura paza sediului Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov;

i. Asigura, prin intermediul Mass-media, informarea populatiei cu principalele rezultate ale activitatii politiei din cadrul judetului Ilfov;

j. Realizeaza legatura cu cetatenii straini, aflati temporar in judet, in scopul rezolvarii operative a problemelor solicitate de acestia;

k. Urmareste realizarea actiunilor ce revin politiei pe linie de relatii externe cu alte institutii similare din strainatate;

l. Asigura primirea si repartizarea corespondentei adresata Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, expediaza corespondenta adresata unitatilor din Ministerul Administratiei si Internelor, altor ministere si institutii;

m. Organizeaza activitatea de primire, inregistrare si repartizare, la formatiunile si serviciile inspectoratului, a scrisorilor primite de la cetateni si urmareste rezolvarea in termen a acestora, precum si activitatea de primire in audienta a cetatenilor la seful Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov;

n. Primeste si repartizeaza formatiunilor subordonate ordinele, instructiunile, regulamentele, stampilele, sigiliile si tine evidenta acestora;

o. Îndruma, sprijina si controleaza personalul cu atributii de secretariat, analiza, sinteza si planificare resurse si coordoneaza activitatea de formare a arhivei neoperative;

p. Îndeplineste si alte dispozitii legale date de conducerea inspectoratului.

 

E-mail: cabinet@if.politiaromana.ro