Serviciul de Logistică

 

a. Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate de asigurare tehnica si materiala din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov

b. Asigura cu mijloace tehnice, carburanti si lubrefianti, piese de schimb si reparatii buna functionare a serviciilor si formatiunilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov

c. Asigura, distribuie si tine evidenta tuturor materialelor de intedenta si cazarmare necesare in activitatea Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov

d. Asigura depozitarea in bune conditii a materialelor pentru uzul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov si a celor aflate la stocul de mobilizare

e. Asigura repartizarea judicioasa a spatiilor in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, buna functionare a mijloacelor si instalatiilor precum si repararea acestora

f. Asigura dotarea cu materiale necesare pazei contra incendiilor si urmareste respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

g. Asigura mentinerea unei stari administrativ-gospodaresti si ordinii interioare corespunzatoare in imobilele si anexele Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov

h. Elaboreaza, in functie de alocatiile bugetare si alte fonduri aprobate, propunerile de program anuale de inzestrare, investitii, servicii si alte bunuri materiale, pentru achizitii in regim teritorial, pe care le supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite

i. Organizeaza si deruleaza, in conformitate cu normele legale in vigoare, procedurile de achizitie publica teritoriala a produselor, lucrarilor si serviciilor prevazute in programele anuale aprobate

j. Organizeaza tinerea evidentei de cadastru pentru toate imobilele si terenurile aflate in patrimoniul si administrarea inspectoratului

k. Inainteaza propuneri de elaborare a normelor de fundamentare, in conformitate cu normele metodologice generale de tehnica legislativa, in vederea preluarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor imobile sau terenuri de la alte institutii publice, care sunt disponibile si sunt necesare subunitatilor inspectoratului

l. Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile de protectie a mediului, a muncii si de supraveghere tehnica a instalatiilor sub presiune si de ridicat

m. Executa inventarierea, impreuna cu Compartimentul Financiar-Contabilitate a patrimoniului unitatii, inclusiv confruntarea periodica conform legislatiei in vigoare

E-mail: logistica@if.politiaromana.ro