Serviciul Resurse Umane

 

Activitatea Serviciului management resurse umane se axeaza pe cooperarea cu toti managerii institutiei pentru realizarea unui management al resursei umane optim si aplicarea unor metode moderne de organizare si conducere a activitatii institutiei, in conditiile respectarii cadrului legal existent.


Pregatirea continua a personalului


a. Coordonarea generala a pregatirii continue si indrumarea activitatilor de evaluare a nevoilor de pregatire a personalului;

b. Organizarea si desfasurarea unor programe de pregatire in scopul cresterii competentelor politistilor;

c. Asigura participarea la cursuri de formare si perfectionare a politistilor pentru dezvoltarea competen?elor profesionale deja dobândite, respectiv pentru dobândirea de noi competente

d. Organizarea si desfasurarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare si a pregatirii fizice a personalului din I.P.J. Ilfov;

e. Initiaza actiuni in sensul atragerii intregului efectiv la practicarea educatiei fizice, a insusirii si perfectionarii deprinderilor tehnico-aplicative si specifice indeplinirii misiunilor;

f. Organizarea si desfasurarea activitatilor de tutela profesionala, indrumarea tutorilor profesionali si a personalului tutelat pentru integrarea socio-profesionala rapida a noilor angajati;

g. Participa la elaborarea procedurilor standard de operare în domeniul resurselor umane.


Selectionare si promovare personal


a. Organizeaza concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv promovarea in functii a politistilor si personalului contractual;

b. Identifica resursele umane ce corespund cerintelor generale ale institutiei si ale posturilor vacante, analizeaza necesarul de personal pe subunitati si specialitati;

c. Prezinta persoanelor interesate oferta de formare a institutiilor de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor si traseul carierei profesionale a absolventilor acestor institutii;

d. Coordoneaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, in scopul aplicarii corecte a procedurilor de evaluare;

e. Intocmeste documentele referitoare la cercetarea prealabila si sanctionarea politistilor sau personalului contractual care a comis abateri disciplinare si tine evidenta recompenselor acordate, abaterilor si faptelor de natura penala comise si sanctiunilor disciplinare aplicate personalului inspectoratului.

Gestiune personal


a. Intocmeste toate documentele necesare pentru completarea dosarelor personale ale politistilor si personalului contractual din inspectorat;

b. Actualizeaza ori de cate ori este nevoie carnetele de munca, dosarele personale, registrul salariatilor, operand orice modificare intervenita in raporturile de munca/serviciu;

c. Intocmeste documentele de incetare a raporturilor de munca sau de serviciu, dupa caz, pentru salariati si dosarele de pensie;

d. Primeste, pastreaza si tine evidenta declaratiilor de avere si de interese pentru personalul inspectoratului;

e. Elibereaza si tine evidenta documentelor de legitimare si acces pentru personalul inspectoratului;

f. Intocmeste raportari statistice privind activitatea de resurse umane

 

E-mail: resurseumane@if.politiaromana.ro