Necesitatea implementării conceptului "poliţiei de proximitate"


Creşterea şi diversificarea formelor de manifestare ale criminalităţii demonstrează necesitatea unei noi abordări conceptuale a locului şi rolului poliţiei in comunitate. Tendinţele actuale ale criminalităţii, crima organizată, recrudescenţa violenţei la nivel individual, intrafamilial si de grup, amploarea faptelor penale de natură economică şi a celor care determină accentuarea sentimentului de insecuritate personală, impun o orientare flexibilă a strategiilor de acţiune necesare activitaţii poliţiei la schimbările din societate, care influenţează la rândul lor criminalitatea.
În spaţiul public, poliţia răspunde de siguranţa cetăţenilor. Ea trebuie să reacţioneze când această sigurantă este ameninţată. Întotdeauna este mai bine să previi răul decât să repari ulterior daunele provocate de acesta.
Concept relativ nou pentru România, poliţia de proximitate a fost implementată deja în mai multe state europene din necesitatea de a-i apropia pe oamenii legii de comunitate, după ce tehnica si motorizarea i-au îndepărtat de străzi. Rolul acestor poliţişti este prevenirea dificultăţilor cu care se confruntă cetăţenii, pornind de la o bună cunoaştere a zonei si totodată evaluarea permanentă a riscurilor care pot ameninţa societatea civilă.
Prin poliţie de proximitate se întelege poliţia de anturare, apropiere şi de legătură cu cetăţenii, in scopul promovării active a ordinii si stabilităţii. Altfel spus, poliţia de proximitate se constituie ca un serviciu public in folosul societăţii care, prin amplasarea teritorială si competenţa materială, are in vedere cu prioritate cunoaşterea intereselor si aşteptărilor legitime ale colectivităţilor locale si cetăţenilor.
Problemele cu care se confruntă judeţul Ilfov derivă în primul rând din caracterul atipic al acestuia, fiind situat în jurul Capitalei, pe care o înconjoară ca un inel, având în componenţă opt oraşe dar nici unul cu rang de municipiu. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din mediul urban al judeţului, la nivelul celor opt poliţii orăşeneşti au fost înfiinţate compartimente ale poliţiei de proximitate.
Agenţii de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor compartimente acordă importanţă în primul rând comunicării cu cetăţenii şi prevenirea comiterii de abateri de la normele de convieţuire, promovării mentalităţii serviciului public al poliţiei în România şi îmbunătăţirii măsurilor de securitate pentru protejarea populaţiei.