Agenţii de poliţie de proximitate, pentru a răspunde rapid aşteptărilor populaţiei, trebuie să dezvolte competenţe polivalente, menite să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului prestat. 

Aceştia au în principal următoarele atribuţii:

  • realizează cunoaşterea populaţiei, sub aspectul numărului locuitorilor, structurii, obiceiurilor si tradiţiilor cu caracter local, domiciliului si reşedinţei. Pentru îndeplinirea acestui deziterat, agenţii de proximitate trebuie să fie prezenţi în fiecare zi, minim şase ore, în cartierele oraşului, pentru a fi uşor abordati de către cetăţeni;
  • stabilesc contacte permanente cu administratorii asociaţiilor de proprietari, factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ, societăţilor comerciale, organizaţiilor neguvernamentale, ale administraţiei publice locale, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publica si siguranţa cetăţeanului si stabilirea masurilor comune de prevenire si combatere a faptelor antisociale;
  • participa la şedinţele asociaţiilor de proprietari si la alte evenimente ale comunităţii locale;
  • consiliază cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
  • mediază si rezolva amiabil conflictele interumane;
  • formează sau participa la ateliere care au ca obiect de activitate îmbunătăţirea siguranţei publice si personale;
  • receptează problemele populaţiei si împreuna cu instituţiile abilitate stabilesc masuri pentru rezolvarea acestora;
  • atrag si mobilizează cetăţenii in derularea unor programe de prevenire a criminalităţii in cartiere, pe baza de voluntariat;