12 Ianuarie 2024Sursa: IPJ ILFOV

SISTEMUL INFORMATIC DE MONITORIZARE ELECTRONICĂ, EXTINS ÎN 20 DE JUDEȚE

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, județul Ilfov face parte dintre cele 20 de județe care au intrat în etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronică,

La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județulu Ilfov au fost distribuite 183 de kituri de monitorizare.

De la 01 ianuarie a.c. și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov nu a fost înregistrat niciun caz de monitorizare electronică.

În primele 11 luni ale anului 2023, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au fost emise 976 de instrumente de protecție pentru victimele violenței domestice, dintre care 448 de ordine de protecție provizorii și 528  de ordine de protecție (emise de instanțele judecătorești).

În aceeași periodă, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu 4,03%, față de primele 11 luni ale anului 2022, de la 2751 la 2862 de fapte. 

Au fost înregistrate creșteri, comparativ cu perioada similară din anul 2022, pentru loviri sau alte violențe (de la 1797 la 1878 de fapte) și amenințare (de la 512 la 579 fapte).

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o au „lovirea sau alte violențe” –  65,61 (1878 fapte), ,,amenințarea” – 20,23% (579 fapte), „abandonul de familie” – 2,51% (72 fapte), „nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție” 4,43% (127 de fapte) și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu” – 0,66% (19  fapte), acestea împreună reprezentând 93,46% din total. 

După locul comiterii, 1099 de infracțiuni au fost comise în mediul urban, 1763 în mediul rural, 2757 la domiciliu și 105 în spațiul public. 

În primele 11 luni ale anului 2023, s-a înregistrat o creștere atât a numărului autorilor (2873) care comit astfel de fapte, cât și a victimelor acestora (2886). 

Din totalul victimelor infracțiunilor de violență domestică, 551 sunt bărbați, 2244 sunt femei, iar 91 sunt minori.

În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 528 ordine de protecție, 116 fiind provenite din ordine de protecție provizorii. 

Referitor la nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 127 de infracțiuni, dintre care 50 în mediul urban și 77 în mediul rural.

La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au fost emise 448 de ordine de protecție provizorii, 116 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție. 

Din totalul ordinelor de protecție provizorii emise, 387 au fost confirmate de unitățile de parchet (86,38%). 

Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizoriu, au fost sesizate 19 infracțiuni, dintre care 6 în mediul urban și 13 în mediul în rural.  

****

 

Utilizarea sistemelor electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare/supraveghere, care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Utilizarea acestor sisteme nu echivalează cu protecția integrității fizice a persoanelor protejate, însă permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor, sau pe viitor, respectarea regulilor impuse de executarea măsurii arestului la domiciliu și a supravegherii la distanță.

Monitorizarea se va realiza automat, fără intervenție umană, sistematic și exclusiv pe teritoriul României, asupra unor dispozitive electronice, pe baza identificatorului acestora și în raport de anumite reguli. Identitatea persoanei supravegheate și a persoanei/persoanelor protejate, care poartă dispozitivele electronice, va fi cunoscută doar de organul de supraveghere care creează semnalarea.

Pentru monitorizarea electronică sunt stabilite roluri clare, reguli și proceduri de monitorizare, alertare și intervenție, prin partajarea informațiilor, astfel încât, în cadrul monitorizării, să nu fie cunoscute datele purtătorilor dispozitivelor de supraveghere, ci doar identificatoarele (ID-urile) acestor dispozitive, prin eliminarea intervenției umane, acolo unde este posibil, și înlocuirea acesteia cu reguli obiective.

După introducerea în sistem a semnalării, organul de supraveghere nu va avea acces la datele de localizare ale celui care poartă dispozitivul electronic. Numai în măsura în care va fi generată o alertă (ce notifică încălcarea unei reguli stabilite) va fi posibilă asocierea identificatorului dispozitivului cu datele cu caracter personal existente în cazul de monitorizare, prin preluarea, în mod automat, odată cu generarea alertei și transmiterea acestora, împreună cu alte date de intervenție, către dispeceratul S.I.M.E. și S.N.U.A.U. 112 și astfel, către cel mai apropiat organ de ordine publică, pentru intervenție.

Dispozitivul electronic de supraveghere, pentru persoana supravegheată, în cazul aplicării ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție, al aplicării ordinului european de protecție, control judiciar și control judiciar pe cauțiune, executării măsurii arestului la domiciliu, supravegherii la distanță, este alcătuit dintr-o componentă de tip brățară, care va fi atașată la glezna sau, prin excepție, la brațul persoanei.

Dispozitivul electronic de supraveghere va avertiza persoana supravegheată de producerea unei alerte. Alertele vizate sunt alerta de apropiere, alerta de părăsire neautorizată a imobilului, alerta de depășire neautorizată a unui perimetru stabilit (zona de incluziune), alerta de intrare neautorizată într-un perimetru stabilit (zona de excluziune), alerta de atingere a nivelului critic de descărcare a acumulatorului și altele.

Polițiștii emit ordine de protecție provizorii, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.