INFORMAȚII PRIVIND SUSȚINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOAȘTERII REGULILOR DE CIRCULAȚIE

          Program:

          Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține conform art. 106, art. 1061 alin (1) și (2) și art 1062 alin (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art 219 alin (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, zilnic în urma programării prealabile la Serviciul Rutier Ilfov după cum urmează:

 • Luni, Miercuri, Vineri – ora 09:00
 • Marți, Joi – ora 14:00

          Programarea în vederea susținerii testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se poate face:

 • Personal la ghișeul Serviciului Rutier Ilfov nr. 1;
 • Telefonic la numărul 021.233.3271;

          Conducătorii  de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care urmează să fie testate TREBUIE să aibă asupra lor actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate.

          Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu poate susține testul de verificare a regulilor de circulație dacă:

 • data susținerii testului nu se află în primele 20 de zile ale perioadei de suspendare pentru care se solicită reducerea;
 • perioada de suspendare, pentru care susținerea testului este obligatorie, a expirat;
 • a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);
 • perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
 • perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

          În cazul suspendării dreptului de a conduce dispuse în conformitate cu prevederile art. 101, alin. 3), lit. a), art. 102, alin. 3), lit. a),g) și art. 103, alin. (1), lit. c) și d) din O.U.G. 195/2002, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține în mod obligatoriu pe toată durata perioadei de suspendare, în caz contrar, această perioadă se va majora cu 30 de zile.

Modul de desfășurare:

 • Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține în sistem electronic prin intermediul unei aplicații informatice, în limbile: română, engleză, franceză, germană și maghiară.
 • Sesiunea de verificare se înregistrează audio – video.
 • Sesiunea de verificare se organizează pentru un număr maxim de 15 persoane.
 • Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație cuprinde 15 întrebări, fiecare cu câte 3 variante de răspuns dintre care doar o singură variantă este corectă.
 • Pentru a fi declarat ,,ADMIS,, candidatul trebuie să răspundă corect la 13 întrebări.
 • Timpul alocat soluționării unui test este de 20 de minute.
 • Candidatul este declarat ,,RESPINS,, dacă nu răspunde corect în timpul menționat anterior și la numărul minim de întrebări, precum și în caz de nerespectare a interdicțiilor.

 

Pe timpul susținerii tesului, cadidaților le este interzis: 

 1. să folosească în sala de verificare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio – video sau orice alte obiecte de natură să fraudeze testul de verificare;
 2. să poarte discuții cu alți candidați;
 3. să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba ceilalți candidați.
 4. accesul într-o stare vădită de ebrietate sau într-o altă stare de natură a nu le permite susținerea testului;
 5. accesul în sală fără a avea asupra lor actul de identitate  sau pașaportul după caz.

          Împotriva rezultatului verificării cunoașterii regulilor de circulație, candidații pot depune contestație la secretariatul serviciului rutier la nivelul căruia a fost susținut testul de verificare a regulilor de circulație în termen de 24 de ore de la susținerea testului. Soluționarea contestației se comunică în scris , în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

          Dacă termenul de suspendare a exercitării  dreptului de a conduce expiră în intervalul celor 2 zile lucrătoare, contestația se soluționează și rezultatul contestației se comunică imediat după ce aceasta a fost depusă.


CEREREA DE REDUCERE A PERIOADEI DE SUSPENDARE

 

          Conform legislației în vigoare, cererea de reducere a perioadei de suspendare se depune la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârșită fapta contravențională în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.

          Referitor la depunerea cererii menționate anterior, aceasta se poate depune personal, la ghișeul Serviciului Rutier Ilfov din București, Str. Fabrica de Glucoză  nr. 5-7, sector 2, sau la adresa de e-mail: abateri@if.politiaromana.ro.

 

Program poliție rutieră ghișeu relații cu publicul

 

-eliberare istoric abateri, programare în vederea testării regulilor de circulație pentru reducerea perioadei de suspendare, cereri reducere perioadă de suspendare, restituiri permise de conducere și certificate de înmatriculare:

Adresa de e-mail la care se depun cererile privind reducerea perioadei de suspendare este: abateri@if.politiaromana.ro

Luni, Miercuri, Joi: 09:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Marți: 09:00 - 12:00; 13:00 - 18:00

Vineri: 09:00 - 14:00

Sâmbătă: 09:00 - 11:00;

Duminică: 09:00 - 11:00;

"Programul de lucru în zile de repaus săptămânal, de sărbători legale și celelalte zile nelucrătoare, stabilit exclusiv pentru restituirea documentelor reținute sau retrase este: 09:00 - 11:00."

 

- prelungirea dovezilor de circulație:

 

Luni, Miercuri, Vineri: 09:00 - 10:00

Marți și Joi: 14:00 - 15:00

 

Program poliție rutieră - Secretariat

 

Depunere cereri/documentații și eliberări avize de specialitate, depunere documentații referitoare la sechestre și alte cereri/petiții/diverse.

Luni, Miercuri (08:00 - 10:00, 14:00 - 15:00) și Vineri (08:00 - 10:00)

Modelele de cereri privind activitatea poliției rutiere

Documentații pentru eliberări avize de specialitate (poliția rutieră)